Đổi mới tâm trí bạn bằng cách viết nhật ký.

Bất cứ điều gì bạn nghĩ về sự tăng trưởng. Đừng tập trung vào những gì bạn đang trải qua. Tập trung vào những gì bạn sẽ làm! — Tiến sĩ Caroline Leaf

Vào ngày thứ 2, chúng ta đã học được cách nghỉ ngơi bằng cách suy ngẫm Lời của Đức Chúa Trời để những hành động của chúng ta phù hợp với Lẽ Thật của Ngài. Có nhiều cách để có Lời Kinh Thánh thấm nhuần vào tâm linh của chúng ta. Lẽ thật của Ngài sẽ thật sự tuôn đổ trên tâm trí của chúng ta và chúng tôi sẽ bắt đầu thấy mọi thứ khác đi. Khi chúng ta suy ngẫm Lời của Đức Chúa Trời, tâm trí chúng ta sẽ được đổi mới và chúng ta sẽ tìm thấy sự nghỉ ngơi mà chúng ta nghĩ sẽ không thể nào xảy ra.

Để tận dụng tối đa thời gian của chúng ta với Lời của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể thêm việc viết nhật ký vào những hoạt động hàng ngày của chúng ta. Viết nhật ký không cần phải thật sâu sắc hay quá cụ thể nếu chúng ta không quen làm việc này. Chỉ đơn giản là viết vài dòng từ những gì bạn hiểu được từ việc đọc Kinh thánh. Có rất nhiều cách để viết nhật ký. Chúng ta có thể viết ra những suy nghĩ hoặc lời cầu nguyện của mình; một số người thậm chí còn làm ra những tác phẩm nghệ thuật khi họ viết nhật ký. Không có nguyên tắc nào gọi là đúng cho việc này. Để giúp bạn bắt đầu, đây là một dàn ý đơn giản để làm theo:

– Chọn một (hoặc nhiều) câu Kinh Thánh và đọc.
– Đọc lại lần nữa.
– Viết câu Kinh Thánh ra.
– Cầu xin Đức Chúa Trời bày tỏ sự thông hiểu và viết điều đó xuống.

Ví dụ bạn quyết định viết nhật ký về Rô-ma 8:28, “Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định”. Sau khi đọc qua câu này hai đến ba lần, chúng tôi viết nó xuống. Chúng ta thậm chí có thể viết nó ra từ các bản dịch Kinh Thánh khác nhau. Việc viết nhật ký khép lại bằng việc cầu xin Đức Chúa Trời giúp chúng ta có sự hiểu biết sâu sắc về những gì chúng ta vừa đọc.

Khi chúng ta tìm hiểu Kinh thánh sử dụng dàn ý như ở trên, chúng ta có thể tiếp thu Lời Chúa trong suốt cả ngày. Viết nhật ký hàng ngày cũng cung cấp những cột mốc thời gian giúp chúng ta nhìn thấy sự tiến bộ thuộc linh mà chúng ta đã đạt được và những cách mới mẻ mà Đức Chúa Trời đã phán với chúng ta trong quá khứ.

Chúng ta sẽ thấy nhiều điều thật rõ ràng và có cách tiếp cận mới về làm thế nào áp dụng Lời của Đức Chúa Trời vào trong cuộc sống của chúng ta và phục hồi chúng ta từ bên trong ra bên ngoài. Và khi tâm trí chúng ta được đổi mới, chúng ta đang nhận được sự nghỉ ngơi mà chúng ta không thể có được từ bất kỳ thú vui trần thế nào. 

Suy ngẫm:

Bạn đã bao giờ biến việc viết nhật ký thành một khoảng thời gian hàng ngày của bạn với Đức Chúa Trời chưa? Hãy chọn một câu Kinh Thánh và viết nhật ký về nó bằng cách sử dụng dàn ý ở trên. Viết ra bất kỳ sự mặc khải nào mà Đức Chúa Trời đã phán với bạn qua việc đọc Kinh Thánh hay tĩnh nguyện hôm nay

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s