Hãy để thầy giáo tốt nhất trên thế giới dạy bạn!

Chúa Giê-xu nói trong Lời Ngài, ““Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; hãy gánh lấy ách của Ta và học theo Ta thì linh hồn các ngươi sẽ được an nghỉ.”” (xem Ma-thi-ơ 11:28-29)

Cho phép tôi hỏi bạn câu này: nếu bạn ốm nặng, bạn sẽ tìm đến ai? Bạn sẽ bằng lòng gặp bất cứ bác sĩ nào, hay bạn sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất chuyên về căn bệnh bạn đang cần chữa trị?

Tôi chắc rằng chúng ta đều sẽ muốn đến một người xuất sắc trong lĩnh vực của họ…chẳng ai trong chúng ta muốn đặt sức khoẻ của mình vào người mà sẽ chẳng tận tâm họ hay thiếu hụt kỹ năng cần thiết cả.

Còn đức tin của chúng ta thì sao? Để duy trì, đức tin cần sự dạy dỗ liên tục, và nguồn chỉ dẫn chắc chắn nhất đến từ chính Thầy Giáo, Giê-xu. Ngài khao khát dạy chúng ta mọi thứ qua tình yêu của Ngài: “Ta sẽ dạy dỗ con, chỉ cho con nẻo đường phải đi; Mắt Ta sẽ dõi theo mà khuyên dạy con.” (xem Thi Thiên 32:8)

Vậy Ngài có gì để dạy chúng ta? Phi-e-rơ, người hiểu được bản chất sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu, nói, “…“Thưa Chúa, chúng con sẽ theo ai? Chúa có lời của sự sống đời đời.”” (xem Giăng 6:68)

Đây là điều Chúa muốn dạy bạn ngay bây giờ…

  • Nghỉ ngơi là biết cách dừng lại thế nào.
  • Đó là thôi không lo lắng, rút khỏi tranh đấu.
  • Đó là giải thoát, đế nó đi.

Giống như Ma-ri, dừng lại dưới chân Chúa Giê-xu và chọn phần tốt: để bản thân bạn được dạy dỗ bởi Đấng có những lời của sự sống đời đời.

Hôm nay, tôi khích lệ bạn đi vào một nơi bí mật, trong phòng bạn, và đặt gánh nặng của bạn xuống chân Ngài. Sau đó, khi bạn đi ra, hãy để vấn đề của bạn ở đó với Chúa Giê-xu trong phòng mình. Nói với Ngài…ngay bây giờ, Ngài là Đấng xử lý chúng!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s