Sự nhu mì của Chúa Giê-xu nâng đỡ bạn dậy

Chúa Giê-xu nói trong Lời Ngài, ““Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; hãy gánh lấy ách của Ta và học theo Ta thì linh hồn các ngươi sẽ được an nghỉ.”” (xem Ma-thi-ơ 11:28-29)

Adolphe d’Houdetot đã nói điều ấy rất hay: “Sự khiêm nhường thật không bao giờ ẩn mình; nó giống như một bông hoa mùa xuân ẩn trong đám cỏ, toả ngát hương thơm.”

Sự khiêm nhường là nét đẹp thật sự của tâm hồn. Sự khiêm nhường và nhu mì không khoe khoang. Nó khiến việc tìm kiếm sự nghỉ ngơi trở nên khả thi…không như sự tức giận hay kiêu ngạo, là điều làm tâm hồn mệt nhọc.

Người thầy tốt nhất cho sự khiêm nhường và nhu mì chính là Đấng hoá thân những phẩm chất này. Đây là điều Đức Chúa Trời nói về Chúa Giê-xu““Đây là đầy tớ Ta, Người mà Ta nâng đỡ, là Người mà Ta đã chọn, và linh hồn Ta hài lòng. Ta đã đặt Thần Ta trên Người, và Người sẽ bày tỏ công lý cho các nước. Người sẽ chẳng kêu la, cũng chẳng lên tiếng, chẳng để ngoài đường phố nghe tiếng mình. Người sẽ không bẻ cây sậy đã giập, và chẳng tắt tim đèn gần tàn. Người sẽ lấy đức thành tín bày tỏ công lý.”” (Isaiah 42:1-3)

Chúa Giê-xu không kêu la… Ngài chẳng tìm kiếm để làm khiến người khác nghe thấy Ngài. Ngài nhu mì.

Chúa Giê-xu không phá huỷ bạn. Ngược lại, Ngài phục hồi bạn; Ngài khôi phục tâm hồn bạn. Tim đèn gần tàn Ngài chẳng dập tắt…và nếu mọi điều bạn còn lại ngày hôm nay là một trái tim vẫn còn đập, vẫn còn hy vọng cho bạn. Chúa luôn có thể làm điều gì đó tốt đẹp với bạn.

Hôm nay, với lòng nhu mì, Ngài nâng bạn dậy và phục hồi bạn. Sự trừng phạt cho sự bình an của bạn đã ở trên Ngài…bạn không cần phải sợ hãi thêm nữa.

Cảm ơn vì đã tồn tại!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s