Đó là một lời hứa: bạn sẽ tìm thấy sự an nghỉ!

Chúa Giê-xu nói trong Lời Ngài, ““Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; hãy gánh lấy ách của Ta và học theo Ta thì linh hồn các ngươi sẽ được an nghỉ..”” (xem Ma-thi-ơ 11:28-29)

Đó là một lời hứa: bạn sẽ tìm thấy sự an nghỉ. Bất kể những điều gì đang đè nặng bạn hay những trận chiến đang nổ ra bên trong bạn…Đức Chúa Trời đã trở thành người để gánh lấy những yếu đuối của chúng ta. Chẳng có vấn đề của con người gì mà không thể được giải quyết vì chính Đức Chúa Trời đã trở thành người.

Sự an nghỉ có ba khía cạnh. Nó phải được tìm ra:

  • Trong bạn: những lo lắng không còn có quyền phép gì trên bạn, những lựa chọn hay thái độ của bạn.
  • Với bạn: bạn không hoàn hảo và không thể gánh mọi thứ bằng sức mình: Chúa ở đó để kiềm chế và dẫn dắt bạn, từng bước một.
  • Cho bạn: một khi bạn biết sự bình an đến từ thiên thượng, bạn có thể dò tìm thoải mái hơn đến những mối quan hệ và tình huống phù hợp với sự bình an này.

Bạn đã học được điều gì từ tuần tìm kiếm sự an nghỉ thiên thượng cùng nhau này? Tôi xin mời bạn viết ra mọi điều Chúa đã bày tỏ cho bạn trong 7 ngày vừa qua và chia sẻ với tôi ở đây, trên trang này. Hãy nhớ…Ngài đang kiểm soát tất cả mọi thứ!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s