Ra đi

Bạn có cảm thấy điều gì mới xảy ra trong cuộc sống của bạn? Bạn có muốn điều gì khác biệt? Ngay cả khi bạn không cảm thấy điều đó ngay bây giờ, đó cũng luôn là một ý tưởng tốt để giữ cho tấm lòng của bạn chuẩn bị cho sự thay đổi bởi vì nó là một sự đảm bảo. Chúng ta đã nói về việc bắt đầu, dừng lại và ở lại. Đôi khi, quyết định tốt nhất bạn có thể đưa ra trong việc tìm kiếm sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời là ra đi.

Thường thì chúng tôi được kêu gọi để đứng vững khi áp lực tăng, nhưng nhiều lần chúng tôi cần phải mạo hiểm. Bạn có cảm thấy bồn chồn không? Đức Chúa Trời có thể đã gieo một ước muốn thiêng liêng trong bạn để hầu việc Ngài một cách lạ lùng. Có lẽ Ngài đã truyền cảm hứng cho bạn với một nhóm người cụ thể, một ý tưởng, một vấn đề hoặc một địa điểm. Có lẽ Ngài kêu gọi bạn ra đi. Theo linh cảm đó và xem nó sẽ đưa bạn đến đâu. Nắm bắt cuộc phiêu lưu. Cách tốt nhất để tạo ra một bước nhảy vọt về đức tin là bắt đầu một hoạt động tốt.

Có một câu chuyện tuyệt vời trong thời Cựu Ước về Áp-ram và Sa-rai (sau đổi tên thành Áp-ra-ham và Sa-ra) minh họa “chữ đi”một cách hoàn hảo. Trong Sáng thế ký 12, Đức Chúa Trời đã nói chuyện với Áp-ram. Vào thời điểm đó, Áp-ram đang sống ở một thị trấn tên là Cha-ran nhưng ông đến từ một thành phố tên là U-xơ thuộc xứ Cha-ran. Trở lại quê hương U-xơ của Áp-ram, người dân đã thờ một vị ngụy thần mặt trăng tên là Nannar. Điều có ý nghĩa quan trọng là một Đức Chúa Trời chân thật đã chọn bày tỏ chính mình Ngài cho Áp-ram. Đức Chúa Trời đã ban cho Áp-ram một mệnh lệnh rất đơn giản và trực tiếp: tránh xa mọi thứ mà bạn đã từng biết. “Ngươi hãy ra khỏi quê-hương, vòng bà-con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho.” Sáng thế ký 12: Lìa khỏi và ra đi

Để bước tới vận mệnh của bạn, bạn có thể bước ra khỏi sự yên ổn của bản thân. Để đi đến một nơi khác, bạn phải rời khỏi nơi bạn đang ở. Bạn phải để lại những gì được biết đến, những sự thoải mái, những gì có thể dự đoán được, và những gì mà dễ dàng. Để bước tới vận mệnh của bạn, bạn có thể bước ra khỏi sự yên ổn của bản thân.

Ai biết Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt câu chuyện của bạn đến đâu nếu bạn để Ngài làm điều đó? Một ngày, nhiều năm kể từ bây giờ, bạn sẽ nhìn lại cuộc sống của mình và xem toàn bộ câu chuyện. Cuộc đời bạn sẽ trở nên như thế nào? “Tôi cảm thấy như Đức Chúa Trời đang kêu gọi tôi, nhưng tôi sợ, vì vậy tôi không làm gì cả.” Bạn có thể có một cuộc phiêu lưu đầy niềm tin để kể không? Sự khác biệt là liệu bạn có đi hay không khi Đức Chúa Trời phán, “Hãy ra đi.”

Hãy tự hỏi: Đức Chúa Trời kêu gọi tôi từ bỏ điều gì? Ngài gọi tôi đi đâu

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s