Chúa Giê-xu Nói Gì Về Sự Lo Lắng

Trong Ma-thi-ơ 6, Chúa Giê-xu đang tiếp tục Bài Giảng trên Núi của Ngài, bài giảng bắt đầu ở đoạn 5 và kéo dài đến cuối đoạn 7. Trong bài giảng nổi tiếng này, Chúa Giê-xu đưa ra những hướng dẫn về sự cầu nguyện, sự giận dữ, ngoại tình cũng như là các chủ đề khác. Ngài vừa giảng xong chủ đề về tiền bạc và của cải khi Ngài đi vào chủ đề sự lo lắng.

Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia, hoặc trọng người nầy mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi cho tiền bạc nữa. Đó là tại sao ta nói với các ngươi đừng lo lắng về đời này…Ma-thi-ơ 6:24-25.

Chúa Giê-xu nói với chúng ta đừng lo lắng bởi vì Ngài biết rằng sự mê tiền bạc của chúng ta sẽ ảnh hưởng đến việc hầu việc Đức Chúa Trời. Nhưng sự lo lắng của chúng ta thường vượt qua ngoài cuộc đấu tranh về tiền bạc. Có nhiều điều lo lắng khác mà chúng ta đang đối mặt mỗi ngày dường như chứng nhận một lập trường lo lắng. Hãy xem tại sao Chúa Giê-xu đã nói với chúng ta đừng lo lắng:

Lo lắng Không Đem Lại Lợi Ích Cho AiChúa Giê-xu

Chúa Giê-xu dạy rằng lo lắng là vô ích. Nó không tạo ra hiệu quả. Hoàn toàn không có gì đến từ nó. Lo lắng có thể có ý nghĩa nếu nó có hiệu quả. Nhưng nó không có. Lo lắng về một tình huống không ngăn chặn nó khỏi xảy ra. Tuy nhiên, chúng ta thường xuyên lo lắng thay vì lựa chọn đừng lo lắng. (Chúng ta sẽ nói nhiều hơn vào ngày thứ 3 về cách vượt qua chu kỳ không không hiệu quả này.)

Lo Lắng Là Không Cần Thiết

Chúa Giê-xu nói với chúng ta trong Ma-thi-ơ 6 rằng loài chim trên trời và loài hoa ngoài đồng được chu cấp. Và chúng chỉ là chim và hoa! Ngài sẽ chăm sóc chúng ta nhiều hơn như thế nào? Một con số không đếm được! Ngài quan tâm cho chúng ta nhiều hơn Ngài quan tâm bất cứ tạo vật nào khác. Ngài không chết trên thập tự giá cho chúng – Ngài chết cho chúng ta! Vì vậy, nếu chúng được chu cấp, tại sao chúng ta lại không?

Lo Lắng cho Thấy Sự Tận Tâm Của Chúng Ta

Cho dù chúng ta lo lắng về tiền bạc, con người, hoặc sự nghiệp, nếu chúng ta dành thời gian của chúng ta để lo lắng, đó là những gì chúng ta cống hiến. Chúng ta nên cống hiến hết mình cho những người mà Đức Chúa Trời đặt trong cuộc sống của chúng ta và làm điều tốt nhất trong công việc mà chúng ta được ban cho. Nhưng theo Ma-thi-ơ 6, chúng ta phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời đầu tiên và rồi mọi thứ sẽ được cho thêm cho chúng ta.

Có những lúc trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta có một số lo lắng chính đáng về nơi mọi thứ đang hướng đến cho chúng ta hoặc cho những người chúng ta yêu. Sứ đồ Phao-lô nói trong Phi-lip 4:9 rằng Đức Chúa Trời “sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giê-xu Christ.”

Sự chu cấp của Đức Chúa Trời không có nghĩa chúng ta sẽ có tất cả mọi thứ chúng ta muốn hoặc thậm chí mọi thứ chúng ta nghĩ chúng ta cần. Trong thực tế, ông Phao-lô viết Phi-lip 4:19 từ trong tù! Tuy nhiên, ông vẫn nhận ra rằng tất cả nhu cầu thuộc linh của ông là gặp Đấng Christ. Điều tương tự vẫn đúng cho chúng ta: khi chúng ta ở trong Ngài, chúng ra sẽ được mọi thứ chúng ta cần.

Nếu bạn cảm thấy bế tắc trong kiểu lo lắng này, ngày thứ 3 sẽ cung cấp cho bạn một số gợi ý về cách sống một cách khác biệt trong tương lai.

Suy ngẫm

Bạn thường lo lắng về điều gì? (mối quan hệ, sự nghiệp, sức khỏe v.v…)
Những ảnh hưởng tiêu cực của lo lắng gây ra cho bạn là gì

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s