สดุดี 16: 18

ในชีวิตนี้ คุณจะพบเจอสถานการณ์ยากๆ มากมาย ถ้าคุณไม่เตรียมพร้อมล่วงหน้าสำหรับความจริงนี้ คุณอาจจะเครียดมากเมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้น วิธีหนึ่งที่จะสู้กับความกังวลก็คือ ให้คุณไปอยู่ท่ามกลางคนที่ถูกต้อง—นั่นคือคนที่สามารถช่วยคุณให้ผ่านมันไปได้ ถ้าปัญหานั้นดูเหมือนใหญ่เกินกว่าที่จะแก้ไขได้ การได้พูดแบ่งปันภาระนั้นออกมา ก็อาจจะช่วยบ้าง หรืออาจจะแก้ปัญหานั้นเลยก็ได้

พระเยซูทรงประทานสันติสุขแก่คุณในระดับที่แตกต่างกัน พระองค์ทรงอยู่กับคุณเสมอไม่ว่าจะเป็นที่ไหนหรือเมื่อไหร่ที่คุณต้องการพระองค์ เมื่อชีวิตท้าทายคุณ เป็นเรื่องที่อุ่นใจเมื่อได้รู้ว่าพระเยซูอยู่ ณ ตรงนั้น คอยช่วยเหลือคุณให้เอาชนะอุปสรรคต่างๆ เมื่อคุณเข้ามาใกล้พระองค์ คุณจะเริ่มสัมผัสได้ถึงสันติสุขที่มีมากขึ้น—แม้ในสถานการณ์ที่ยาก…หรือแม้ในขณะที่คุณกำลังต่อสู้กับความกังวล

เมื่อคุณวางความมั่นใจของคุณไว้ในพระเจ้าแทนที่จะมั่นใจในตัวเอง (หรือมั่นใจในสถานการณ์ของคุณ) ความยากลำบากในชีวิตก็จะไม่ได้ดูยากเท่าใดนัก คุณจะกังวลน้อยลง และมีสันติสุขมากขึ้น เพราะคุณรู้ว่าพระเยซูทรงเดินไปกับคุณท่ามกลางอะไรก็ตามที่คุณกำลังเผชิญอยู่ เช่นเดียวกับที่การเพิ่มพูนความรู้สามารถช่วยคุณในการสอบหรือทำโปรเจคสักอย่างได้ การเพิ่มพูนความเชื่อก็ช่วยคุณให้พึ่งพาพระเยซูได้

คุณไม่จำเป็นต้องเผชิญสิ่งนี้คนเดียว พระเยซูทรงอยู่ที่นั่นกับคุณ จงนำความคิดกังวลมาไว้ต่อหน้าพระองค์ เพราะพระองค์ทรงห่วงใยคุณ

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s