มัทธิว 6:34 – Matthew 6:34

การอยู่กับปัจจุบันเป็นเรื่องที่ยาก มันค่อนข้างยากที่จะเพลิดเพลินกับวันนี้ กับสิ่งที่เรามีวันนี้ และคนที่เรามีประสบการณ์ร่วมด้วยวันนี้ เรามีความต้องการมากมายที่ดึงเอาความสนใจของเรา ความต้องการในตารางของเรา และความต้องการพลังงานในใจของเรา บางครั้งมันก็รู้สึกเหมือนว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะจดจ่ออยู่กับวันนี้เพราะว่าเรื่องของวันพรุ่งนี้ก็มาดึงความสนใจจากเราไปแล้ว

พระเยซูทรงให้เราทำบางสิ่งที่สุดขีด—พระองค์บอกให้เราไม่ต้องกังวลถึงวันพรุ่งนี้ พระองค์บอกเราผ่านพระธรรมมัทธิว 6:34 ว่า พระองค์จะทรงเตรียมเราให้พร้อมรับมือกับปัญหาของวันนี้ เท่านั้น—ไม่ใช่วันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือ เดือนหน้า

บางวันก็ยากกว่าวันอื่นๆ มันง่ายสำหรับฉันที่ไม่ต้องกังวลถึงวันพรุ่งนี้ถ้าหากว่า “พรุ่งนี้” เป็นวันเสาร์ที่ควรจะได้หยุดพักผ่อน แต่กลับกลายเป็นยากขึ้นไปอีกเมื่อ “พรุ่งนี้” เป็นวันที่มีประชุมใหญ่ (หรือมีนัดทำฟัน!)

ถ้าหากเรากังวลถึงวันพรุ่งนี้และไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราคิดว่ามันจะเกิดขึ้น แสดงว่าเรากำลังพยายามควบคุมบางอย่างที่จริงๆแล้วอยู่ภายใต้การควบคุมของพระเจ้า ไม่ใช่ของเรา ถ้าเราซื่อสัตย์กับตัวเองมากพอที่จะบอกว่าจริงๆแล้วเราไม่มีทางรู้เลยว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้น เรายังไม่รู้กระทั่งว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปหลังจากนี้ใน วันนี้! อย่างไรก็ตาม เรายังคงรู้ว่ามีเพียงผู้เดียวที่สามารถ ควบคุม วันนี้ และพรุ่งนี้ และตลอดไป

ลองหาช่วงเวลาวันนี้หยุดพักในความจริงนั้น มีความสุขกับปัจจุบัน วันนี้ รับรู้ว่าวันนี้และพรุ่งนี้อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า จงยอมให้สันติสุขของพระองค์ทำให้ “วันนี้” มีความหมาย

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s