Làm thế nào bạn khám phá kế hoạch của Đức Chúa Trời cho cuộc sống của bạn?

Nếu bạn từng tham gia một cuộc thi chạy, bạn biết tầm quan trọng để giữ tốc độ đúng cách.Nếu bạn chạy quá chậm, bạn sẽ dể dàng bị bỏ lại phía sau và mọi người sẽ vượt qua bạn. Tuy nhiên, nếu bạn chạy quá nhanh, bạn sẽ nhanh chóng bị mất sức và không đủ sức khỏe để hoàn thành cuộc đua.

Tìm cho mình tốc độ phù hợp khi đang chạy có thể là một thách thức. May mắn thay, khi nói đến đời sống Cơ Đốc Nhân, chúng ta có một người đã cài đặt tốc độcho chúng ta.

Ga-la-ti 5:25 nói chúng ta nên “nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy.

Nếu chúng ta tin rằng phải bước đi cùng Đức Thánh Linh, điều đó có nghĩa rằng Đức Thánh Linh thiết lập tốc độ cho chúng ta. Chúng ta không nên tụt lại đằng sau hay chạy nhanh về phía trước – chúng ta tin rằng phải bước theo tốc độ đó.

Khi ta bước với Đức Thánh Linh, Ngài ban cho ta sự khôn ngoan và thông sáng để giúp dẫn dắt những quyết định của chúng ta. Châm Ngôn 3:6 nói rằng khi ta nhận biết Ngài, Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo và khiến chúng trở nên bằng phẳng.

Được rồi, những điều này có vẻ chỉ là lý thuyết. Nhưng làm sao chúng ta thật sự bước theo Đức Thánh Linh?

Dưới đây là 3 cách để bắt đầu:

1.) Tìm kiếm Đức Chúa Trời qua chính Lời Ngài. Bởi vì bạn đang đọc Kế hoạch đọc Kinh Thánh trong ứng dụng Kinh Thánh, rõ ràng bạn đang trên đường thực hiện nó rồi đó! Hãy biến nó thành một thói quen để đọc Lời Đức Chúa Trời mỗi ngày. Có rất nhiều kế hoạch Kinh Thánh khác nhau để bạn bắt đầu, và nếu bạn muốn có trách nhiệm với điều đó, bạn cũng có thể thực hiện kế hoạch đọc với một nhóm nhỏ.

2.) Cầu nguyện thường xuyên. Đừng để những ý tưởng về việc cầu nguyện dọa dẫm bạn. Cầu nguyện đơn giản chỉ là nói chuyện với Đức Chúa Trời, và sau đó thì lắng nghe Ngài. Nếu bạn dễ dàng bị xao lãng (giống như chúng ta vẫn thường bị), bạn có thể mở ứng dụng Ghi chú trên điện thoại và viết xuống những điều bạn muốn cầu nguyện

3.) Ở giữa cộng đồng. Bước theo Đức Thánh Linh có nghĩa là sống với những người xung quanh như môt Cơ Đốc Nhân. Cách tốt nhất để thực hiện điều này chính là kiên định ở trong một nhóm nhỏ và đến nhà thờ thường xuyên. Hay tốt hơn hết: bắt đầu phục vụ một việc nào đó tại nhà thờ. Bạn sẽ gặp người mới và phát triển tình bạn sâu sắc với các Cơ Đốc Nhân khác.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s