“จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อน”

หากพันธกิจของเราจากพระคริสต์นั้นคือ “จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อน” การสมรสที่ประสบความสำเร็จ และถวายเกียรติพระเจ้า จะไม่ได้นับรวมอยู่ในพันธกิจนี้ได้อย่างไร? เราไม่ได้ถูกบอกให้แสวงหาสิ่งเหล่านี้ก่อน ไม่ว่าจะเป็น การสมรสที่ใกล้ชิดกัน ชีวิตสุขสันต์ ลูกๆ ที่เชื่อฟัง หรือสิ่งอื่นใดก็ตาม พระเยซูทรงบอกเราให้แสวงหาเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นก่อน และสิ่งเดียวนั้นก็คือ: แผ่นดินของพระองค์ และความชอบธรรมของพระองค์ (สองคำที่นิยาม และสร้างขึ้นบนกันและกัน กลายเป็นการแสวงหาร่วมกัน) ชีวิตสมรสที่ประสบความสำเร็จ ไม่ใช่เพียงได้รับการค้ำจุนโดยการแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า แต่ในหลายวิธี การแสวงหาเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับความใกล้ชิดหลังจากการตกหลุมรักกัน

ชีวิตที่ปราศจากเป้าหมาย และการสมรสที่ปราศจากวัตถุประสงค์ ก็เป็นการสูญเสียคุณค่าไปอย่างยิ่ง “เราโหยหาสิ่งเหล่านี้ในทุกวันนี้: การประสานงานร่วมกัน สอดประสานกัน ทำงานเหมือนเป็นทีมร่วมปีนเขา สู่จุดสูงสุดของความฝันของเรา และจากนั้น กุมมือกันไว้จนสิ้นวัน พระเจ้าได้ทรงปลูกความโหยหาเหล่านี้ไว้ลึกลงในคู่แต่งงานทุกคู่ เป็นมากกว่าความโหยหาด้านมิตรภาพ เป็นมากกว่าความโหยหาในการสร้างชีวิตใหม่ เป็นความโหยหาที่สาม โหยหาที่จะทำบางสิ่งที่สลักสำคัญร่วมกัน ตามพระวจนะของพระเจ้า เรามาร่วมกันเพื่อสร้างความแตกต่าง เราสมรสกันเพื่อพันธกิจ

การ “สมรสสำหรับพันธกิจ” สามารถฟื้นฟูชีวิตสมรสจำนวนมากที่บรรดาคู่สมรสคิดว่า พวกเขาต้องทุกข์ทรมานจากการขาดความเข้ากันได้; สิ่งที่ฉันสงสัยก็คือ ที่จริงแล้ว หลายคู่อาจทนทุกข์ทรมานจากการขาดวัตถุประสงค์ ถ้อยคำของพระเยซูที่ได้มอบให้ไว้สำหรับเราแต่ละคนในมัทธิว 6:33 นั้นอาจเป็นจริงยิ่งกว่าในชีวิตสมรส เมื่อเราแจกจ่ายชีวิตของเราออกไป เรากลับพบมัน เมื่อเราจดจ่อออกไปนอกชีวิตสมรสของเรา ท้ายที่สุด เรากลับทำให้ชีวิตสมรสของเราเข้มแข็งขึ้น

*การสมรสของคุณเป็นหนึ่งเดียวกันกับพันธกิจไหม? คุณและคู่ครองจะใช้ชีวิตเป็นพันธกิจอย่างเต็มกำลังในฐานะคู่กันได้อย่างไร?

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s