Mác 16 & Lu-ca 24 | Sự Phục sinh

Chào mừng bạn quay trở lại. Hôm nay là một ngày trọng đại. Chúng ta đã rời khỏi thập tự giá. Thi thể của Chúa Giê-xu được xác nhận đã chết, bọc trong vải lanh và được đặt trong một ngôi mộ. Một hòn đá lớn được lăn đặt ở phía trước, và một người lính La Mã ở đó để canh giữ. Một ngày trôi qua. Và một ngày nữa. Người Do Thái nghỉ ngơi trong ngày Sa-bát, và chúng ta bắt đầu vào sáng sớm Chủ nhật.

Mác 16 mở ra ngay sau khi mặt trời mọc. Một số phụ nữ mang hương liệu đến ngôi mộ để sức xác người chết. Và họ tự hỏi: họ sẽ di chuyển hòn đá như thế nào? Câu 4:

Nhưng khi họ nhìn lên, họ thấy rằng hòn đá rất lớn đã bị lăn đi. Khi họ bước vào ngôi mộ, họ thấy một chàng trai trẻ mặc áo choàng trắng ngồi bên phải, và họ đã hoảng hốt. Đừng sợ, người ấy nói. Ngươi đang tìm kiếm Giê-xu người Na-xa-ret, người đã bị đóng đinh. Ngài đã sống lại! Ngài không ở đây đâu. Hãy xem nơi táng xác Ngài. Nhưng hãy đi, nói với các môn đồ của Ngài và Phi-e-rơ, Ngài đang đi trước bạn đến Galilê. Ở đó bạn sẽ thấy Ngài, như Ngài đã nói với bạn.

Câu 8 cho chúng ta biết rằng phụ nữ đang run rẩy và hoang mang. Không đùa đâu. Họ lại mong đợi một xác chết và tìm thấy một Thiên Sứ thật! Và họ được bảo đi nói với các môn đồ. Tất cả có nghĩa gì?

Và đây có phải là một bất ngờ? Lưu ý cụm từ cuối cùng trong câu 7, Giống như Ngài đã nói với bạn. Chúa Giê-xu đã nói về điều này – Ngài nói với các môn đồ rằng Ngài phải chết và sống lại! Nhưng đôi khi chúng ta không nghe sự thật. Hãy nhớ làm thế nào Phi-e-rơ cố gắng nói chuyện với Chúa Giê-xu về việc đó. Họ không hiểu. Vậy tại sao Chúa Giê-xu phải chết ?

Câu chuyện về sự phục sinh được ghi lại trong cả bốn sách phúc âm, và mỗi tác giả chia sẻ những phần khác nhau của ngày hôm đó. Vì vậy, hãy đến với Lu-ca để giúp chúng tôi trả lời câu hỏi đó. Lu-ca 24:13:

Bây giờ cùng ngày hai trong số họ đã đi đến một làng gọi là Em-ma-út, cách Giê-ru-sa-lem khoảng bảy dặm. Họ đang nói chuyện với nhau về mọi thứ đã xảy ra. Khi họ nói chuyện và thảo luận về những điều này với nhau, chính Chúa Giê-xu đã đến và đi cùng với họ; nhưng họ đã không nhận ra Ngài. Ngài hỏi họ, Bạn đang thảo luận gì với nhau khi bạn đang đi vậy?

Câu chuyện sau đây là phi thường. Hai môn đệ cùng nhau bước đi, tan vỡ và quẫn trí vì Chúa Giê-xu chết. Họ không để ý đến. Một người lạ đi cùng họ – hỏi họ đang nói về việc gì. Và họ nói với Ngài về Chúa Giê-xu, một nhà tiên tri, có quyền trong lời nói và hành động trước Đức Chúa Trời và tất cả mọi người. Nhưng Ngài đã bị đóng đinh. Ngài đã chết. Câu 21 đang kể,

Nhưng chúng tôi đã hy vọng rằng anh ấy là Đấng Cứu Thế

Chúng tôi đã hy vọng. Nhưng họ cũng nói với Ngài về những gì họ nghe được từ một số phụ nữ đã đến ngôi mộ. Bây giờ họ không biết phải suy nghĩ như thế nào. Và suốt thời gian này, họ không biết rằng họ đang nói chuyện với Chúa Giê-xu! Trong câu 25:

Ngài nói với họ, ‘Hỡi kẻ dại đột và chậm tin tất cả những gì các tiên tri đã nói! Không phải Đấng Cứu Thế phải chịu đựng những điều này và sau đó bước vào vinh quang của mình sao?’ Và bắt đầu với Môi-se và tất cả các Tiên tri, Ngài giải thích cho họ những gì được nói trong tất cả các Kinh thánh liên quan đến chính mình Ngài.

Điều này thật đẹp. Chúa Giê-xu đưa ra thông điệp của một đời người, và kết hợp toàn bộ Kinh Thánh lại với nhau để chỉ cho họ thấy – nó luôn luôn dẫn đến thập tự giá và sự phục sinh. Đấng Cứu Thế đã phải chết. Tại sao?

Câu hỏi đó đưa chúng ta trở lại trọng tâm của vấn đề: tình yêu. Đức Chúa Trời yêu chúng ta.

“Đây là cách chúng ta biết tình yêu là gì, Chúa Giê-xu Christ đã phó mạng sống của Ngài cho chúng ta”(1 Giăng 3:16).

Chúa Giê-xu đã phải chết vì Ngài yêu chúng ta. Ngài chết để chúng ta được tha thứ. Người La Mã giải thích theo cách này:

Tiền công của tội lỗi là sự chết (Rô ma 6:23).

Điều đó có nghĩa là tất cả tội lỗi của chúng ta nghịch lại với Đức Chúa Trời đáng bị chết. Ngài đã ban cho chúng ta sự sống, chúng ta lạm dụng và sử dụng sai mục đích, và hình phạt công bằng là cái chết. Nhưng Đức Chúa Trời yêu chúng ta. Ngài yêu chúng ta rất nhiều đến nỗi Ngài đã phó con độc sanh của Ngài thế chỗ cho chúng ta. Trên thập tự giá, Chúa Giê-xu – người không bao giờ phạm tội – đã nhận lấy tất cả tội lỗi của chúng ta, trả một lần đủ cả và chết thay cho chúng ta.

Nhưng cái chết không phải là cuối cùng. Chúa Giê-xu đã đến để chiến thắng cái chết. Và Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại. Bởi quyền năng đã khiến Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết cũng chính quyền năng đó làm chúng ta sống lại. Chúa Giê-xu làm cho chúng ta nên mới. Mọi sự cũ đã qua đi, mọi sự trở nên mới.

Và xem xét thời điểm. Chúa Giê-xu đã chết cho chúng ta trong khi chúng ta còn là tội nhân (Rô-ma 5: 8). Ngài đã không đợi chúng tôi trở nên tốt. Ngài yêu chúng ta lúc tồi tệ nhất – khi chúng ta còn là kẻ thù nghịch của Ngài. Đó là tình yêu nghiêm túc.

Đó là sự hy sinh phi thường. đó là tình yêu cao cả. Điều đó thay đổi mọi điều. Đó là hy vọng. Hy vọng cho bất cứ ai. Tình yêu này biến đổi con người. Những người mà tôi đã nói với bạn họ yêu sự tự hy sinh – họ không luôn là như vậy. Nhưng tình yêu đã đưa Chúa Giê-xu lên thập tự giá và quyền năng khiến Ngài sống lại từ kẻ chết và còn đến bây giờ. Và khi họ nắm giữ một cuộc sống – đó là điều đáng chú ý.

Làm thế nào để chúng ta sống ngày hôm nay? Đọc Lu-ca 24, và tôi sẽ gặp lại bạn ở Cô-lô-se.

Để suy ngẫm &Thảo luận

  • Tại sao Chúa Giê-xu phải chết trên thập tự giá?
  • Rô-ma 5: 8 nói rằng Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu của Ngài dành cho chúng ta trong việc này: trong khi chúng ta còn là tội nhân, Chúa Giê-xu đã chết cho chúng ta. Tình yêu đó có ý nghĩa gì với bạn?
  • Rô-ma 8:11 nói rằng cùng một Thánh Linh đã khiến Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết cũng sẽ ban cho bạn đời sống mới. Bạn đã thấy bằng chứng về điều đó trong cuộc sống của bạn?
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s