Cô-lô-se 1: 19-2: 5 | Đọc Đoạn Kinh Thánh

Chào mừng mọi người quay trở lại. Hôm nay chúng ta nói về Kinh thánh và tầm quan trọng của thói quen đọc Kinh thánh lành mạnh. Kinh thánh là cách Đức Chúa Trời phán với chúng ta, và đọc Kinh thánh là cách chúng ta đi đúng đường khi chúng ta theo Chúa Giê-xu. Có lẽ bạn đã gặp những người nói rằng họ theo Chúa Giê-xu nhưng cuộc sống của họ không hợp nhau. Nó xảy ra rất nhiều. Vậy làm thế nào để chúng ta làm cho đúng?

Kinh Thánh là điểm mấu chốt. Tôi chắc rằng bạn đã nhận thấy rằng toàn bộ hành trình này đã được đặt nền tảng trong Kinh Thánh. Kinh Thánh thật tuyệt vời. Những câu chuyện sử thi, những anh hùng tuyệt vời, trí tuệ sâu sắc và sự hướng dẫn mạnh mẽ cho cuộc sống. Có rất nhiều ở đây. Và Kinh thánh cho chúng ta nền tảng. Kinh Thánh là neo của lẽ thật cho chúng ta trong một thế giới của sự loạn lạc này. Có rất nhiều lời nói dối ngoài kia – thậm chí là nói dối về Chúa Giê-xu – và Kinh Thánh giúp chúng ta bước đi trong lẽ thật và đi theo Chúa Giê-xu thực sự.

Vì vậy, hãy trở lại với nó. Chúng tôi rời khỏi Cô-lô-se 1 với một lời nhắc nhở mạnh mẽ về Chúa Giê-xu là ai. Chúng ta hãy đón nhận ở câu 19:

“Vì Đức Chúa Trời đã vui lòng đặt để mọi sự viên mãn của mình ở trong Ngài (Chúa Giê-xu), và nhờ Ngài mà hòa giải muôn vật với chính mình.”

Thật mạnh mẽ. Sự trọn vẹn của Đức Chúa Trời ở trong Chúa Giê-xu. Và qua Chúa Giê-xu, chúng ta được hòa giảiHòa giải đề cập đến một mối quan hệ không đúng được phục hồi. Chúng ta được làm hòa với Đức Chúa Trời …

“… bằng huyết của Ngài, đổ trên thập tự giá” (1:20).

Chúa Giê-xu làm cho chúng ta công bình với Chúa và Phao-lô muốn chúng ta giữ công bình với Đức Chúa Trời. Vì vậy, ông khuyến khích bạn …

“… miễn là anh em tiếp tục đứng vững trong đức tin, không nao núng, không chuyển dời khỏi niềm hi vọng của Tin Lành mà anh em đã nghe” (1:23).

Tại sao Phao-lô nói vậy? Bởi vì hội thánh Cô-lô-se đã bị tấn công với lời dạy sai trật về Chúa Giê-xu. Những kẻ lừa dối đã len vào. Vì vậy, Phao-lô đã viết để giữ cho hội thánh được trồng trong lẽ thật. Trong câu 25, ông nói,

“Tôi đã trở nên đầy tớ theo trách nhiệm mà Đức Chúa Trời đã ủy thác cho tôi để rao giảng lời Đức Chúa Trời cho anh em một cách đầy trọn.

Đức Chúa Trời ủy thác cho Phao-lô phục vụ Hội Thánh bằng cách dạy Lời Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn. Điều đó có nghĩa là toàn bộ Kinh thánh. Thường thì các giáo sư giả trích dẫn Kinh Thánh, nhưng họ lấy một câu ở chổ này và chổ khác và chuyển thành bài học. Vì vậy, hãy đọc Kinh Thánh cho chính mình – nó sẽ giữ bạn trong lẽ thật và tránh xa những sự dối trá

Bây giờ nếu bạn gặp khó khăn khi tìm hiểu Kinh Thánh, đó là điều dành cho giáo sư tốt. Đức Chúa Trời ban giáo sư để giúp giải thích và áp dụng Kinh Thánh. Nhưng giáo sư không bao giờ nên thay thế Kinh Thánh -… chỉ giúp bạn hiểu nó

Trở lại Cô-lô-se, các giáo sư giả nói rằng sự thật chứa đựng nhiều bí ẩn mà bạn không thể hiểu được. Vì vậy, Phao-lô nói rằng Chúa đã bày tỏ những điều bí ẩn – Ông đã cho chúng ta biết điều đó. Trong câu 27, bí ẩn

“… ấy là Đấng Christ ở trong anh em, là niềm hi vọng vinh quang.”

Đó là bí mật thực sự. Kinh Thánh là về Chúa Giê-xu. Bí quyết sống cho Đức Chúa Trời là “Đấng Christ sống trong bạn”. Ngài dẫn dắt chúng ta từ bên trong nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh. Đó là tất cả về Chúa Giê-xu. Vì vậy, trong câu 28, Phaolô nói:

“Chính Ngài là Đấng chúng tôi rao giảng. Chúng tôi dùng tất cả sự khôn ngoan để cảnh cáo mọi người, dạy dỗ mọi người….”

Dạy dỗ là quan trọng vì nó giúp chúng ta hiểu Kinh Thánh. Và lời giảng dạy Kinh Thánh tốt tuyên bố Chúa Giê-xuBạn biết đó là giáo huấn tốt nếu trọng tâm của nó là Chúa Giê-xu và nền tảng của nó là Lời Chúa

Sau đó, trong chương 2, Phao-lô giải thích mục tiêu của việc giảng dạy:

“Mục tiêu của tôi để lòng họ được khích lệ, hiệp nhất trong yêu thương, cũng như có được sự hiểu biết phong phú và chắc chắn để nhận biết sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, tức là Đấng Christ.”

Thấy đó Phao-lô muốn bạn hiểu Kinh Thánh, bởi vì khi bạn hiểu bạn sẽ nhận biết Chúa Giê-xu. Bây giờ Kinh Thánh cũng đầy khôn ngoan và tri thức, nhưng câu 3 nhắc nhở chúng ta rằng “tất cả kho tàng của sự khôn ngoan và tri thức” được tìm thấy trong Chúa Giê-xu.

Vậy làm thế nào để chúng ta đi đúng hướng? Làm thế nào để chúng ta chắc chắn rằng chúng ta đang theo Chúa Giê-xu thực sự? Đọc Kinh Thánh và lắng nghe giảng dạy Kinh Thánh tốt.

Chỉ có một vài thói quen thiết yếu khi theo Chúa Giê-xu. Đầu tiên là thói quen đọc Kinh Thánh lành mạnh. Đọc Kinh thánh không phải là cách để lên Thiên đàng, cũng không phải là cách khiến Ngài yêu bạn nhiều hơn. Ngài đã yêu bạn một cách tuyệt vời. Nhưng nó sẽ kéo bạn đến gần hơn với tình yêu đó, và giúp bạn hiểu về nó và bước đi trong đó. Nó không phải là một thứ gì đó, nó là một thứ dễ hiểu. Hãy nhớ rằng, Lời Đức Chúa Trời là hạt giống – nó gieo sự sống trong tấm lòng bạn. Vì vậy, hãy gieo trồng hàng ngày!

Và làm thế nào để bạn bắt đầu một thói quen đọc Kinh Thánh? Nếu bạn đang có kế hoạch này, bạn đã thực hiện nó! Vì vậy, hãy thiết lập một chút thời gian mỗi ngày để đọc Kinh Thánh và cầu nguyện. Và tất nhiên, hãy đọc Cô-lô-se bây giờ, và tôi sẽ gặp lại bạn ở đây trong chương 2.

Thấy không? Thói quen bắt đầu. Điều đó thật dễ dàng.

Để suy ngẫm & Thảo luận

  • Những thói quen đóng vai trò gì trong cuộc sống của bạn? Bạn thấy những thói quen thiết yếu của việc theo Chúa Giê-xu là gì?
  • Kinh nghiệm của bạn khi đọc Kinh thánh là gì? Chia sẻ câu chuyện của bạn.
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s