“Hãy Theo Ta.”

Phi-e-rơ ngồi trong đau khổ và trong bóng tối, những ngày của ông được đánh dấu bằng sự im lặng của Đức Chúa Trời. Ông đã công khai phủ nhận việc biết Chúa Giê-xu ngay trước khi Chúa Giê-xu bị kéo đi đóng đinh. Và giờ đây trong vài ngày qua, Phi-e-rơ phải xử lý nỗi đau khổ và mặc cảm tội lỗi của mình mà không có chút hy vọng nào là nỗi đau sẽ dừng lại.

Nhưng trong suốt buổi sáng sớm của ngày thứ ba, mộ của Chúa Giê-xu trống không và tảng đá thì đã bị lăn đi. Khi Phi-e-rơ thu mình trong sợ hãi cùng với các môn đồ khác—cố xử lý những sự kiện trong ngày—đột nhiên Chúa Giê-xu hiện ra với Phi-e-rơ hoàn toàn sống động!

Thay vì để cho Phi-e-rơ sống với nỗi hổ thẹn vì lỗi lầm trong quá khứ, Chúa Giê-xu kéo ông lại bên cạnh và hỏi ông một câu hỏi để đẩy Phi-e-rơ vào mục đích của ông:

“Con yêu Ta chăng?”

Với câu hỏi này, Chúa Giê-xu mời gọi Phi-e-rơ tái xác nhận mối liên hệ mà ông đã chối bỏ. Quyền năng của Chúa Giê-xu trên sự chết và bóng tối có nghĩa là Phi-e-rơ không phải bị xác định mãi bởi lỗi lầm trong quá khứ của ông. Ông vẫn có thể nắm lấy sự kêu gọi cho cuộc đời ông và trở thành nhà lãnh đạo mà Chúa Giê-xu luôn luôn biết ông có thể làm.

Cũng như Phi-e-rơ, bạn có cơ hội trả lời “có” để yêu Chúa Giê-xu và được Ngài yêu. Dù cho cuộc đời bạn có lộn xộn ra sao, hay bạn cảm thấy xa cách khỏi Chúa Giê-xu đến mức nào, không gì có thể phân rẽ bạn khỏi tình yêu của Ngài. Những lỗi lầm trong quá khứ hay những vấn đề hiện tại của bạn không nói lên mục đính của bạn khi cuộc đời bạn bám rễ trong duy nhất Đấng Christ.

Sự phục sinh đảm bảo với chúng ta rằng không có tình huống hay lỗi lầm nào là Đức Chúa Trời không thể chuộc được. Không có nỗi sợ nào mà Chúa Giê-xu không thể chế ngự và không có cuộc đời nào mà Ngài không thể chữa lành. Không bóng tối nào có thể chống lại quyền năng của Chúa phục sinh, là Đấng đã chiến thắng sự chết cho lợi ích của chúng ta. Không có điều gì Đức Chúa Trời không thể làm được.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-xu, cám ơn Ngài đã chiến thắng sự chết vì con. Con biết ơn rằng không gì có thể phân rẽ con khỏi tình yêu của Ngài, và không lỗi lầm nào có thể loại con ra khỏi những kế hoạch của Ngài. Hôm nay, xin nhắc con về con người mà Ngài đã kêu gọi con trở thành. Và khi con bắt đầu cảm thấy không xứng đáng, xin giúp con nhớ suy ngẫm về sự phục sinh của Ngài và mừng vui rằng chỉ một mình Ngài là đấng cứu chuộc của con. Con yêu Ngài, và hôm nay con chọn đi theo Ngài.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s