Tình Yêu Thương Nói Điều Chân Thật

Chúa Giê-xu rao giảng trong Kinh Thánh rằng sự thật có năng quyền giải phóng chúng ta, và lời Ngài đã được dùng trong toà án, phim ảnh, và rất nhiều những nơi chốn từ trước đến nay. Đó là một suy nghĩ tuyệt đẹp, nhưng đó cũng là một sự thật đầy quyền năng. Khi chúng ta có sự mạnh dạn để xưng ra những bí mật của mình, chẳng có gì ngăn trở cuộc đời chúng ta hay tình yêu thương chúng ta.

Tôi đã thấy nguyên lý này trở thành sự thực vô số lần trong mối quan hệ năng động của của hôn nhân. Tin tưởng rất quan trọng trong bất cứ mối quan hệ lành mạnh nào, nhưng vấn đề này rõ nét nhất ở là trong ngữ cảnh của hôn nhân. Hôn nhân được thiết lập bởi Đức Chúa Trời để trở thành một mối quan hệ của sự hiệp nhất và rõ ràng toàn vẹn, nên bất kỳ kiểu lừa dối nào sẽ làm xói lở nền tảng của giao ước hôn nhân. Tôi thường xuyên nói với các cặp đôi, “Hôn nhân của các bạn sẽ không bao giờ mạnh hơn sự tin tưởng các bạn dành cho nhau.”

Nếu một cặp đôi đã kết hôn không thể tin tưởng lẫn nhau, họ không thể vận hành toàn vẹn được. Một người chồng và một người vợ phải vận hành như hai cánh của một con chim; nếu họ không đồng lòng làm việc với nhau, cuộc hôn nhân sẽ chẳng bao giờ tiến triển được. Sự tin tưởng khiến điều đó trở nên có thể. Khi chúng ta thay thế tin tưởng bằng bí mật, chúng ta đang dựng lên những rào cản vô hình để giới hạn sự thăng tiến trong hôn nhân của mình. Bí mật là kẻ thù của sự thân mật.

Khi một vấn đề bị giấu đi, bạn sẽ không làm gì được để sửa chữa nó. Một khi nó được phơi bày, quá trình chữa lành mới có thể bắt đầu được.

Đến khi chúng ta có thể nhìn vào gương và đối đầu với những tội lỗi và nhu cầu tha thiết của chính mình với ân điển của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ không bao giờ có khả năng nhìn mình hay những người khác qua lăng kính của tình yêu thương. Đức Chúa Trời muốn chúng ta có một trái tim yêu thương những người không thể yêu thương nổi vì đó là điều Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta. Ngài yêu chúng ta hơn những gì chúng ta xứng đáng, và Ngài kêu gọi chúng ta làm điều tương tự với những người khác.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s