Tình Yêu Thương Sống Mãi

Đức Chúa Trời muốn bạn sống trong mỗi khoảnh khắc. Ngài muốn bạn tận hưởng từng phút bạn có với những người thân yêu trên hành tinh này, nhưng Ngài cũng muốn bạn sống với một quan điểm đời đời.

Tôi đã xem một trận gần đây . Tôi biết kết quả của trận đấu vì tôi đã xem số điểm cuối cùng trên tin tức trước khi tôi xem phần chiếu lại. Đội của tôi đã thắng! Biết rằng mình chiến thắng thay đổi hoàn toàn trải nghiệm theo dõi trận đấu.

Khi tôi xem trận đấu mở ra, có những lúc đội của tôi bị thua. Tôi bắt đầu nghĩ với mình, Ôi không! Chúng ta bị ở đằng sau rồi! Chúng ta sẽ không thể quay lại được. Trận này sẽ không kết thúc tốt đẹp đâu.

Sau đó tôi suy nghĩ và nhận ra rằng, Đợi đã! Kết quả đã được quyết định rồi mà. Thắng chắc rồi. Chúng ta đã thắng rồi mà!

Khi đội kia được điểm, thật không dễ dàng gì để xem, nhưng tôi có thể mỉm cười vì tôi biết kết quả cuối cùng.

Bạn và tôi đều có những thăng trầm trong cuộc sống. Có những ngày cảm thấy như chiến thắng, và những ngày khác chúng ta lại cảm thấy bị đánh bại. Trong những ngày khó khăn, thật dễ để nhìn xung quanh và thấy chán nản. Thật dễ để cảm thấy các thứ sẽ chẳng bao giờ thành công cả.

Tôi muốn được an ủi trong sự thật của lời hứa đời đời của Đức Chúa Trời. Phần kết thúc của câu chuyện đã được viết, và chúng ta chiến thắng rồi!

Chúa Giê-xu đã công bố thắng lợi. Qua đức tin trong Ngài, chúng ta có thể bình an nghỉ ngơi rằng Ngài sẽ làm mọi điều trở nên đúng và làm mọi sự nên mới. Chúng ta sẽ ăn mừng với Ngài và với những người thân yêu của chúng ta mãi mãi.

Tình yêu thương không phải là một câu chuyện với kết thúc có hậu. Tình yêu thương là một câu chuyện không có hồi kết!

Khi chúng ta chọn yêu thương người khác theo cách Chúa Giê-xu yêu thương con người, thế giới sẽ thay đổi. Đừng đối xử người khác theo cách họ đối xử mình; hãy đối xử họ theo cách Đức Chúa Trời đối xử với bạn. Hãy áp dụng tình yêu thương của Chúa Giê-xu trong chính cuộc đời bạn, và sau đó noi theo ví dụ của Chúa Giê-xu trong trong các mối quan hệ của bạn. Chúa Giê-xu đã thay đổi thế giới với tình yêu thương, và Ngài muốn bạn và tôi tiếp tục trong điều này. Ngài muốn cho bạn một tấm lòng mới và một cuộc đời mới.

Khi bạn dời khỏi cuộc đời này để vào cõi đời đời, tình yêu sẽ là điều quan trọng nhất. Hãy sống đời mình với một trái tim của tình yêu thương. Bạn sẽ ngạc nhiên với những gì xảy ra như một hệ quả.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s