Đức Chúa Trời có thực sự quan tâm không?

Bạn có bao giờ hỏi câu hỏi này chưa? Đức Chúa Trời có thực sự quan tâm đến sự lo lắng của bạn? Bởi vì nếu Đức Chúa Trời là tốt lành, và Ngài yêu tôi thì có phù hợp hay không nếu Đức Chúa Trời không loại bỏ những lo lắng của tôi và làm cho mọi thứ tốt hơn? Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài có thể làm điều đó, đúng không?

Tôi biết đó là điều mà tôi phải đấu tranh. Nhiều lần. Nếu bạn giống tôi, thì có lẽ bạn thậm chí đã có cảm giác như thể bạn không thể nói với bất cứ ai rằng bạn cũng có câu hỏi đó. Bạn có thể thấy chính mình trở nên lo lắng về những gì người ta có thể nghĩ nếu họ biết bạn có những câu hỏi về Đức Chúa Trời. Nếu bạn có nghi ngờ. Nếu bạn có lo lắng. Họ sẽ nói gì? Có phải họ sẽ nghĩ bạn không phải là Cơ Đốc Nhân? Có phải họ nghĩ đó là lỗi của bạn không? Có phải họ nói với bạn chỉ cần có đức tin? Chỉ cần tin cậy Đức Chúa Trời? Để đọc Kinh Thánh của bạn nhiều hơn?

Thật bực mình khi tự hỏi liệu Đức Chúa Trời có thực sự quan tâm đến sự lo lắng của chúng ta có thể dẫn đến thậm chí lo lắng hơn về những gì người ta sẽ nghĩ nếu họ biết chúng ta đang hỏi những câu hỏi đó. Nó nhanh chóng trở thành một vòng tuần hoàn nguy hiểm và đáng sợ.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói với bạn bạn không chỉ là người duy nhất có những câu hỏi đó? Và không, Tôi không chỉ nói về tôi. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói với bạn có rất nhiều câu chuyện và ví dụ trong về những nhân vật trong Kinh Thánh vật lộn với Đức Chúa Trời và tự hỏi liệu Ngài có quan tâm không?

Không tin tôi phải không? Hãy đọc Thi Thiên. Một cách nghiêm túc, vâng. Tôi đang yêu cầu bạn thực hiện việc đó một lần nữa. Bởi vì đó là những phân đoạn Kinh Thánh rất tốt.

Thi Thiên là một mỏ vàng của những lời kêu khóc tới Đức Chúa Trời được thể hiện phong phú, trung thực và đau đớn. Họ đang hỏi liệu nếu Ngài thực sự ở đó, và nếu Ngài quan tâm. Và những sự lo lắng không luôn luôn bị loại bỏ. Chúng không luôn được giải quyết ở những lúc căng thẳng nhất. Thỉnh thoảng, các câu hỏi không có câu trả lời. Đôi khi chúng ta không có câu trả lời rõ ràng. Đôi khi vấn đề đã không được giải quyết.

Tôi nghĩ sự thật rằng những Thi Thiên này, những biểu hiện của sự nghi ngờ, chịu đựng và lo lắng, những tồn tại là một món quà cho chúng ta. Tôi nghĩ chúng là một trong những cách mà Đức Chúa Trời chỉ cho chúng ta sự quan tâm của Ngài, rằng Ngài thấy chúng ta, và rằng Ngài hiểu chúng ta. Ngay cả khi Ngài không làm mất đi sự lo lắng hay sự tranh đấu ra khỏi chúng ta, Ngài để cho chúng ta biết rằng chúng ta không cô đơn, rằng chúng ta không bị lãng quên, và rằng Ngài quan tâm chúng ta.

Thách thức: Hãy viết một danh sách những việc bạn thích làm. Những thứ giúp bạn cảm thấy bình tĩnh và bình an. Khi bạn bắt đầu cảm thấy lo lắng, hãy nhìn vào danh sách bạn tạo ra và chọn một trong những việc đó để làm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s