Làm thế nào để tôi đối phó với tất cả những suy nghĩ tiêu cực?

Có bao giờ bạn thấy cuộc đời bạn là một nhà tù? Một nhà tù với đủ thứ bạn phải làm và trống rỗng mọi thứ bạn muốn làm?

Có bao giờ bạn chỉ muốn trốn trong phòng và say sưa xem Netflix hoặc Youtube hoặc những video không cần suy nghĩ bởi vì bạn không thể ở một mình với những suy nghĩ của bạn? Có bao giờ bạn cố gắng chỉ để phân tâm khỏi bản thân?

Có bao giờ bạn nghĩ về tuổi thơ hạnh phúc mà bạn đã từng trãi qua và tự hỏi điều gì đã xảy ra? Tất cả những căng thẳng đến từ đâu? Khi nào thì những lo lắng kết thúc? Từ khi nào tôi đã ngừng hát, nhảy và chơi đùa? Điều gì đã xảy ra với tôi?

Bạn không cô đơn, và đây là hy vọng.

Những áp lực bạn đang cảm thấy, những căng thẳng bạn đang mang, và những lo lắng bạn đang giải quyết thật không ổn. Thật không may, chúng không chỉ duy nhất. Bạn là một phần của một thế hệ lo lắng và căng thẳng nhất trong lịch sử. Vì vậy, tin tốt là, bạn không cô đơn trong việc giải quyết những điều đó, và tin xấu là…bạn không cô đơn trong việc giải quyết những điều đó. Bạn không cô đơn.

Đây là hy vọng.

Là con người, chúng ta không bao giờ có ý định sống một mình. Bạn được tạo ra để có những người trong cuộc sống của bạn để bạn quan tâm và người quan tâm bạn. Có những người đang đấu tranh với sự lo lắng như bạn. Họ cần bạn. Và bạn cần họ.

Chúa Giê-xu đã thể hiện trong lịch sử như tình yêu và hy vọng dưới hình hài con người. Chúa Giê-xu đã thay đổi lịch sử và Chúa Giê-xu muốn thay đổi câu chuyện của bạn. Ngài mang hy vọng và sự chữa lành cho những người đang bị tổn thương. Ngài đã cho họ thấy hết lần này đến lần khác họ không cô đơn, rằng họ được yêu, và rằng đó là hy vọng. Ngài muốn thực hiện điều tương tự cho bạn.

Chúa Giê-xu đã làm mẫu về giá trị của các mối quan hệ đáng tin cậy. Ngài có mười hai người bạn mà Ngài đã làm mọi việc trong suốt sứ mạng của Ngài. Mười hai môn đồ. Mười hai người ở đó để khích lệ nhau, cầu nguyện cho nhau, và an ủi nhau. Mười hai người yêu lẫn nhau cho dù thế nào đi nữa. Mười hai người đã yêu nhau như Chúa Giê-xu đã yêu họ.

Tất cả chúng ta đều muốn có những người như thế, và tất cả chúng ta cần có những người như thế. Chính những người như thế đã giúp chúng ta vượt qua những suy nghĩ tiêu cực trong cuộc sống để chúng ta có thể bắt đầu sống một cuộc sống tích cực.

Làm thế nào để bạn đối phó với những suy nghĩ tiêu cực? Chia sẻ chúng với những người bạn yêu thương và những người yêu mến bạn. Hãy để họ giúp bạn vượt qua những suy nghĩ tiêu cực đó để bạn có một cuộc sống tích cực.

Thử thách: Mở lòng về nỗi lo lắng mà bạn đang cảm thấy với những người quan tâm đến bạn. Đừng đợi họ hỏi chuyện gì đang xảy ra. Hãy can đảm để đi trước.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s