Penahan Buku

Berapa kerap anda melihat perkara yang tidak pernah dilihat sebelumnya? Contohnya, kereta yang baru anda beli merupakan satu-satunya kereta yang anda lihat di jalan meskipun anda tidak… Read more “Penahan Buku”