Melaksanakan Misi Bersama-sama

Anda dicipta untuk misi. Allah mahu anda untuk berkongsi kasih-Nya dengan orang lain — kawan anda, keluarga anda, dan rakan sekerja anda — orang yang bukan keluarga-Nya.

Menawarkan Diri

Dalam petikan hari ini (Markus 6:35-36), kedudukan murid-murid itu adalah agak serupa dengan perkara yang dihadapi kita dalam perjalanan kita dengan Yesus pada zaman ini.

丰富的恩典

上帝能够使一切恩典带给你,因此,在任何时候,凡事都有足够的充实,你就可以在每一项善事上都比比皆是。 。 。 。你将以各种方式得到充实,以各种方式变得慷慨,这将通过我们产生对上帝的感恩。 (哥林多后书9:8,11)