Adakah Kita Inginkan Penyembuhan?

Inilah soalan-soalan sukar yang kita perlu tanya diri sendiri, kerana kejujuran mentaliti diperlukan. Haruskah Allah datang dengan tongkat kemuliaan-Nya dan menyembuhkan kita sepenuhnya dengan serta-merta? Jika Dia datang, pujilah Dia kerana itu! Namun, jika Dia menghendaki kita untuk memainkan peranan kita, marilah menyumbangkan usaha yang Dia panggil itu. 

КАКОВ НАШ ОТВЕТ ЛЮДЯМ В ТАКИХ УСЛОВИЯХ?

В трудные времена мы склонны к эгоизму, но должны, наоборот, иметь такой же образ мыслей и жертвенную, бескорыстную любовь, которую к нам проявлял Иисус в послушании Отцу.… Read more “КАКОВ НАШ ОТВЕТ ЛЮДЯМ В ТАКИХ УСЛОВИЯХ?”

Cô-lô-se 3 | Tái hiện lại hình ảnh của Ngài

Chúng ta được gọi đến sự bình an, vì vậy hãy để sự bình an của Đấng Christ cai trị trong tấm lòng của bạn. Bạn được kêu gọi để hiệp một, vì vậy hãy phục vụ lẫn nhau bằng sự khiêm nhường. Bạn có thể nhận thấy rằng hầu hết những từ mô tả bản chất mới của bạn là về cách bạn hành động đối với người khác. Người mới bên trong bạn ảnh hưởng đến cách bạn đối xử với người khác. Vì vậy hãy phục vụ người khác bằng tình yêu thương. Và đó là thói quen mới tiếp theo của bạn: phục vụ người khác

Tại Sao Chúng Ta Lo Lắng

Nếu lo lắng là một môn thể thao chuyên nghiệp, rất nhiều người trong số chúng ta sẽ trở thành một vận động viên sáng giá nhất trong đội của mình. Bạn có thể xác định với điều này không? Thật là khó khăn để không lo lắng khi những rắc rối hiện hữu xung quanh chúng ta.

贵重的礼物

当我们接受耶稣做我们的主和救主时,他就把圣灵赐给我们,圣灵会帮助我们在生命里结出好果子,使我们更像耶稣。喜乐便是其中一样恩赐。