Đây là ách mà sẽ không bao giờ đè bẹp bạn…

Chúa Giê-xu nói trong Lời Ngài, ““Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường hãy gánh lấy ách của Tavà học theo Ta thì linh hồn các ngươi sẽ được an nghỉ.”” (xem Ma-thi-ơ 11:28-29)

Điều gì xuất hiện trong tâm trí bạn khi bạn nghĩ đến từ “ách”?

Với nhiều người, từ này mang nghĩa tiêu cực, làm họ liên tưởng đến sự nô lệ hay một gánh nặng phải mang, cho dù nó mang tính chất tôn giáo, nghề nghiệp, gia đình…

Chúng ta đã xem hai ngày trước rằng theo định nghĩa, gánh nặng thì nặng nề và áp chế.

Nhưng Chúa Giê-xu cho ta một định nghĩa hoàn toàn khác: “Then Jesus said, “Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; hãy gánh lấy ách của Ta và học theo Ta thì linh hồn các ngươi sẽ được an nghỉ. Vì ách Ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ nhàng.”” (Ma-thi-ơ 11:28-30)

Thực tế thì cái ách mà Chúa Giê-xu đang nói đến được dùng để nối hai con trâu lại với nhau để chúng có thể cùng cày với nhau.

Hãy tưởng tượng bạn được kết nối, buộc chặt với Chúa Giê-xu: ấy là Ngài, đấng mang vác và bồng bế bạn, Đấng kéo và kéo bạn lại gần, Đấng làm thăng tiến và giúp bạn trước.

Ách của Chúa Giê-xu giống như vây của con cá. Ách của Ngài là điều cho ta khả năng tiến về trước. Ách của thế giới có thể kéo bạn lại, nhưng ách của Chúa Giê-xu mang bạn đi xa hơn những gì bạn có thể tưởng tượng. Khi Chúa Giê-xu ở cùng bạn, kể cả những gì bạn đang phải mang vác mang vác bạn.

Cảm ơn vì đã tồn tại!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s