Mác 2-3 | Tha thứ & Lựa chọn

Chào mừng Bắt đầu. Chúng ta đang ở Mác đoạn 2 ngày hôm nay, với một trong những câu chuyện yêu thích của tôi. Trong Kinh thánh, Chúa Giê-xu đưa ra một số đòi hỏi lớn – đủ lớn để khiến Ngài bị giết. Nhưng bất cứ ai cũng có thể đòi hỏi bất cứ điều gì. Câu hỏi là – Chúa Giê-xu có chứng minh được điều đó không? Trong Mác 2, chúng ta thấy Chúa Giê-xu đang dạy trong một ngôi nhà ở Capernaum, và lời được giảng ra. Câu 2:

Họ tập họp lại với số lượng lớn đến nỗi không còn chỗ, thậm chí ở bên ngoài cũng không còn, và Ngài giảng Lời Đức Chúa Trời cho họ.

Vì vậy, có đám đông rất lớn và Chúa Giê-xu giảng Lời – đó là Kinh thánh. Chúa Giê-xu luôn tập trung vào Lời Đức Chúa Trời. Ngài cũng làm phép lạ, nhưng Chúa Giê-xu đã gọi những phép lạ đó là dấu chỉ và một dấu hiệu chỉ ra điều gì khác. Ví dụ hoàn hảo: câu chuyện hôm nay. Câu 3:

Một số người đàn ông đã đến, mang đến cho Ngài một người đàn ông bị bại, được khiêng bởi 4 người. Vì họ không thể đưa anh ta đến với Chúa Giê-xu vì đám đông, họ đã mở một mái nhà phía trên Chúa Giê-xu và dòng người bại đang nằm trên gường xuống. Khi Chúa Giê-xu thấy đức tin của họ, Ngài nói với người đàn ông bị bại, “Này con, tội lỗi của con đã được tha.”

Dừng lại. Tua lại băng đó. Có phải Ngài vừa nói, “tội lỗi của bạn đã được tha thứ” Người đàn ông đến để được chữa bệnh, chứ không để được tha thứ. Nhưng Chúa Giê-xu biết mọi điều: không có vấn đề nào trong cuộc sống lớn như tội lỗi và sự tha thứ. Và xem những gì xảy ra tiếp theo. Một số thầy dạy luật Do Thái đang ở đó, và họ bị sốc.

“Tại sao người này nói như vậy? Anh phạm tội báng bổ! Ai có thể tha thứ tội lỗi ngoài chỉ có một mình Đức Chúa Trời?”(Mác 2: 7).

Và trên phần cuối cùng, họ đã đúng. Tuyên bố tội lỗi được tha là thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Nếu nó không đúng thì đó là tội báng bổ – một trọng tội. Chúa Giê-xu biết suy nghĩ của họ, vì vậy Ngài đặt ra một câu hỏi. Câu 9:

Nói cách nào dễ hơn với người đàn ông bị bại này, “Tội lỗi của bạn được tha, hay nói, Hãy đứng dậy, hãy vác gường của người mà về?” mọi điều theo trình tự. Mọi người đang xem. Chúa Giê-xu tiếp tục trong câu 10Phép lạ ở đây thật tuyệt vời: một người đàn ông bị liệt đi lại! Nhưng đừng nhầm lần dấu chỉ, điều đó chỉ đến thẩm quyền của Chúa Giê-xuChúa Giê-xu có thẩm quyền của Đức Chúa Trời để tha thứ tội lỗi, và Ngài đã chứng minh điều đó. Và Ngài sử dụng nó một lần nữa trong câu chuyện tiếp theo. Trong câu 13, Chúa Giê-xu đang giảng dạy bên bờ hồ và ông thấy Levi là một người thu thuế. Bây giờ những người thu thuế đã bị coi thường thời bấy giờ, là những người đàn ông tham nhũng thu nhiều hơn so với luật định. Tham lam xấu xa. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu đã tiếp cận Levi,”‘Hãy theo Ta’, Chúa Giê-xu nói với anh ta, và Levi đứng dậy và đi theo Ngài”(2:14).Cũng những từ đó, cũng một lời mời đó. Nhưng lần này Chúa Giê-xu mời gọi một tội nhân– một người rất tệ. Và Levi đã thực hiện! Và khi Levi mời Chúa Giê-xu và các môn đồ ăn tối, ở đó còn có nhiều tội nhân hơn. Điều này đặc biệt khó hiểu đối với người Pha-ri-si lúc bây giờ. Người Pha-ri-si là những nhà lãnh đạo tôn giáo – kẻ chuyên xét đoán và tự mãn – là người không hiểu. Nếu Chúa Giê-xu là một bậc thầy tốt,”Tại sao Ngài lại ăn với những người thu thuế và tội nhân?”(2:16).Câu 17 là một tuyên bố sâu sắc:”Khi nghe điều này, Chúa Giê-xu đã nói với họ, ‘Không phải là người khỏe mạnh cần bác sĩ, mà là người bệnh. Ta không đến để tìm người công bình, nhưng để tìm tội nhân.”‘Đừng bỏ lỡ điều này. Chúa Giê-xu đã chọn tội nhân. Levi là một tội nhân. Bạn bè của anh cũng vậy. Nhưng giống như một bác sĩ đến chữa lành bệnh, Chúa Giê-xu đến để tha thứ và phục hồi cho tội nhân – để làm cho họ trở nên công bình. Công bình có nghĩa là điều đúng với Đức Chúa Trời. Đó là một từ quan trọng. Bạn có biết cảm giác giữa hai người khi mối quan hệ của bạn là đúng –khi không có gì ngăn trở các bạn? Và bạn có thể biết cảm giác đó khi một mối quan hệ không đúng – khi một bức tường ngăn cách bạn vì bạn đã làm rối tung lên. Chà, lúc đó chúng ta ở với Đức Chúa Trời. Tội lỗi ngăn cách chúng ta. Chúng ta đã làm sai. Nhưng phúc âm – tin tuyệt vời – là Chúa Giê-xu đã đến để làm cho chúng ta trở nên đúng. Ngài tha thứ tội lỗi, xưng chúng ta là công bình. Những gì Ngài yêu cầu từ chúng ta là đức tin. Công bình bởi đức tin. Và thậm chí còn tuyệt vời hơn, Chúa Giê-xu chọn những người tội lỗi, làm cho họ ngay thẳng và sai họ đi ra để hầu việc Đức Chúa Trời. Trong chương 3, chúng ta sẽ đọc khi Chúa Giê-xu tự chọn cho mình một nhóm mười hai người, và chỉ định họ làm môn đồ. Một môn đồ theo sau, một sứ đồ được sai đi – giống như một đại sứ. Và trong danh sách mười hai người có Levi, chỉ có tên anh ta được đổi thành Ma-thi-ơ. Chúa Giê-xu chọn tội nhân, tha thứ cho họ, chữa lành và thay đổi họ, và Ngài sai họ ra để nói với tất cả những người tội lỗi khác tin lành: Đức Chúa Trời yêu bạn. Thật tuyệt vời. Và Ngài vẫn làm điều đó ngày hôm nay. Đọc Mác 2 và 3 ngày hôm nay. Nếu bạn có thời gian, hãy nhấn “Đọc toàn bộ Chương” để có được toàn bộ câu chuyện. Và tôi sẽ được gặp các bạn trở lại đây trong chương 4.Suy ngẫm & Thảo luận:Tại sao bạn nghĩ cho các nhà lãnh đạo tôn giáo phải để chấp nhận rằng Chúa Giê-xu ăn với những người tội lỗi?Chúa Giê-xu đưa ra một tuyên bố sâu sắc trong 2:17, “Không phải người khỏe mạnh cần bác sĩ, mà là người bệnh. Ta không đến để gọi người công bình, nhưng là đến để gọi tội nhân.” Điều đó có ý nghĩa gì với bạn?Vai trò của sự tha thứ trong cuộc sống của bạn là gì? Chia sẻ câu chuyện của bạn.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s