Vì vậy, làm thế nào bạn tìm thấy sự bình an và giảm bớt lo lắng?

Khi kế hoạch này sắp kết thúc, câu hỏi vẫn còn đó, làm như thế nào chúng ta tìm thấy sự bình an và giảm bớt lo lắng? Hy vọng rằng tại thời điểm này bạn đã khám phá ra và thực hiện một số bước để vượt qua sự lo lắng trong quá khứ và trải nghiệm sự bình an. Hy vọng rằng, bạn đã nhận ra bạn không cô đơn, rằng đó là hy vọng, và rằng Đức Chúa Trời muốn bạn có sự bình an.

Để kết thúc mọi thứ, chúng ta sẽ xem xét phân đoạn nổi bật nhất trong quyển sách nổi bật nhất trong lịch sử. Vâng, tôi thậm chí không bịa ra nó. Hãy Google nó.

Quyển sách đó là Kinh Thánh, và phân đoạn đó được tìm thấy trong thư của Phao-lô gởi cho Hội Thánh Phi-líp. Rõ ràng, đây là một thông điệp mà mọi người đã cần cách đây 2000 năm, và nó cũng là thông điệp mà chúng ta cũng cần ngày nay.

Phao-lô đã viết lá thư của mình cho cộng đồng của những người theo Chúa Giê-xu ban đầu, những người đang gặp rất nhiều chống đối. Giống như những gì nhiều người trong chúng ta trãi nghiệm ngày nay. Chúng ta bị tấn công bởi những tin tức về thảm họa này đến thảm kịch kia. Chúng ta bị đau khổ từ nỗi đau này đến nỗi đau khác. Chúng ta thấy những người chúng ta yêu đau khổ từ ngày này qua ngày khác. Chúng ta là một dân tộc đang đối mặt với sự phản đối nghiêm trọng.

Không chỉ vậy, cộng đồng những người theo Chúa Giê-xu thuở ban đầu này đang sống theo cách hoàn toàn trái ngược với văn hóa thời đại của họ. Văn hóa thời của họ, văn hóa của đế chế La mã, tin rằng điều đó có thể đúng. Đế chế La Mã đã tin vào phương châm “bình an thông qua sức mạnh.” Cách của Chúa Giê-xu không phải tạo bình an thông qua sức mạnh, nhưng là hướng ngược lại. Những người La Mã thấy lòng thương xót và lòng trắc ẩn là sự yếu đuối. Những người theo Chúa Giê-xu thấy thương xót và lòng trắc ẩn như là sự khôn ngoan.

Có phải điều này giống với một phần của văn hóa của chúng ta ngày hôm nay không? Chúng ta sống trong một nền văn hóa nói rằng điều duy nhất quan trọng là hạnh phúc của bạn. Nhận được nhiều hơn. Nhiều người theo dõi, nhiều tiền, có địa vị và sự chấp nhận. Cách Chúa Giê-xu nói rằng điều quan trọng hơn hạnh phúc là sự thánh thiện. Cách Chúa Giê-xu mời chúng ta để cho nhiều hơn. Yêu nhiều hơn, thông cảm nhiều hơn, ân sủng nhiều hơn và phục vụ nhiều hơn. Văn hóa của chúng ta nói rằng hãy quan tâm chính mình. Cách của Chúa Giê-xu là hãy yêu người khác như cách Đức Chúa Trời yêu bạn thông qua Con Một của Ngài- Chúa Giê-xu.

Tôi tin rằng giống như cách mà những lời của Phao-lô được viết ra để khuyến khích và trang bị cho những người theo Chúa Giê-xu thuở ban đầu, những lời này có thể khích lệ và trang bị cho bạn ngày nay.

Khi bạn đọc những từ này, hãy chậm lại. Hãy dành thời gian của bạn. Hãy tự hỏi mình những câu hỏi sau: Những lời này có ý nghĩa gì đối với hội thánh Phi-líp? Những từ này có ý nghĩa gì với tôi? Làm thế nào những lời này có thể giúp tôi tìm thấy bình an và giảm bớt lo lắng?

Thử thách: Ăn mừng những gì Đức Chúa Trời đã làm. Hãy cầu nguyện và xin Đức Chúa Trời giúp đỡ. Chọn tập trung vào những điều tốt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s